bet360 Công ty TNHH

Tra cứu
Nhà trường  Cơ cấu tổ chức  Các Khoa đào tạo  Khoa Đồ hoạ

Khoa Đồ hoạ

1. Lịch sử
Khoa Đồ họa là một trong 5 khoa thuộc bet360 .
Từ khi Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khai giảng vào năm 1925, bộ môn tranh khắc gỗ đã được nghiên cứu và giảng dạy tại trường và luôn là phần không thể thiếu trong các chương trình đào tạo của trường ở giai đoạn sau năm 1945. Trên cơ sở các lớp đồ họa mở ra vào những năm 1960 và xưởng thực nghiệm đồ họa vào năm 1974, đến năm 1977 Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam thành lập khoa Đồ họa.
Trải qua lịch sử hình thành và phát triển, Khoa Đồ họa luôn giữ vững vai trò và trách nhiệm là một trong 2 đơn vị đào tạo chuyên sâu ngành Đồ họa tạo hình của cả nước, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển toàn diện các lĩnh vực của mỹ thuật Việt Nam. Khoa cũng đóng góp cho nền mỹ thuật một lực lượng lớn họa sỹ đồ họa sáng tác chuyên nghiệp và các họa sỹ phục vụ trong các cơ quan đơn vị xuất bản, báo chí, tuyên truyền cổ động của trung ương và địa phươn.
Năm 2008 khoa được mở ngành Thiết kế Đồ họa và bắt đầu đào tạo từ năm học 2009-2010. Với quá trình phát triển của mình, khoa Đồ họa hiện nay luôn chủ chương thực hiện phương châm đào tạo theo định hướng mở, gắn với thực tiễn, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu người học và xã hội trong bối cảnh công nghiệp văn hóa và sáng tạo.

2. Chức năng, nhiệm vụ
- Khoa có chức năng thực hiện đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành Đồ họa tạo hình và Thiết kế Đồ họa có trình độ đại học, có khả năng nghiên cứu khoa học và sáng tác mỹ thuật cũng như thiết kế các sản phẩm đồ hoạ và mỹ thuật ứng dụng.
- Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Trường.
- Quản lý giảng viên, người học theo phân công, phân cấp.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học; sáng tác; triển lãm, workshop, v.v....

3. Các ngành đào tạo:
- Khoa Đồ hoạ đang đào tạo 2 ngành là Đồ hoạ (tạo hình) và Thiết kế đồ hoạ. Ngành Đồ hoạ đã có 62 khoá tốt nghiệp, ngành Thiết kế đồ hoạ đã có 10 khoá tốt nghiệp. Số lượng sinh viên đang theo học tại Khoa Đồ hoạ ổn định hàng năm khoảng trên 280 sinh viên.
- Ngoài chương trình đào tạo đại trà, Khoa Đồ hoạ đang thực hiện chương trình đào tạo tài năng lĩnh vực Mỹ thuật theo đề án của Chính phủ.
- Ngành Đồ hoạ đào tạo cử nhân mỹ thuật có kiến thức, năng lực trình độ cao trong sáng tác tranh in với các kỹ thuật như: in nổi, in lõm, in phẳng, in xuyên, in độc bản, đồ họa mở (sắp đặt, book art). Sau khi học xong chương trình, người học có thể trở thành họa sỹ sáng tác, giảng viên về đồ họa, họa sỹ minh họa và tham gia các hoạt động thiết kế sáng tạo khác.
- Ngành Thiết kế đồ hoạ đào tạo cử nhân mỹ thuật ứng dụng với chương trình tập trung vào thiết kế quảng cáo thương hiệu; đồ hoạ tương tác kỹ thuật số, minh họa và truyện tranh. Sau khi hoàn thành chương trình, người học có thể trở thành nhà thiets kế đồ họa toàn diện, tham gia vào các lĩnh vực thiết kế in ấn và thiết kế truyền thông, thiết kế sáng tạo khác.

4. Danh sách giảng viên: Đội ngũ giảng viên của khoa gồm các giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng trẻ trung, năng động, nhiệt tình đến từ các trường có đào tạo mỹ thuật trên địa bàn Hà Nội.
Giảng viên cơ hữu gồm có:
 • TS. Hồ Trọng Minh  - Phó Trưởng Khoa; Phụ trách điều hành, quản lý Khoa.
 • ThS. Vũ Đình Tuấn - Giảng viên ngành Đồ hoạ
 • ThS. Nguyễn Mỹ Ngọc - Giảng viên ngành Đồ hoạ
 • ThS. Phạm Duy - Giảng viên ngành Đồ hoạ
 • ThS. Vũ Văn Quyền -  Giảng viên ngành Đồ hoạ
 • ThS. Vũ Xuân Tình -  Giảng viên ngành Đồ hoạ
 • ThS. Nguyễn Văn Vinh - Giảng viên ngành Thiết kế Đồ hoạ
 • ThS. Phạm Hồng Thanh - Giảng viên ngành Thiết kế Đồ hoạ
 • ThS. Nguyễn Hương Trà - Giảng viên ngành Thiết kế Đồ hoạ
 • ThS. Nguyễn Thị Phương - Giảng viên ngành Thiết kế Đồ hoạ
 • ThS. Nguyễn Thị Mai Anh - Giảng viên ngành Thiết kế Đồ hoạ
 • ThS. Nguyễn Tố Ly -  Giảng viên ngành Thiết kế Đồ hoạ
 • ThS. Nguyễn Nghĩa Dậu - Giảng viên các môn cơ sở ngành, trợ lý Khoa
 • ThS. Đinh Minh Đông - Giảng viên các môn cơ sở ngành
 • ThS. Lê Quỳnh Anh - Giảng viên các môn cơ sở ngành
5. Địa chỉ: Tầng 2, Nhà C, p 205 bet360 , 42 Yết Kiêu, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.