bet360 Công ty TNHH

Tra cứu
Nhà trường  Cơ cấu tổ chức  Các Khoa đào tạo  Khoa hội họa

Khoa hội họa

1. Lịch sử
Khoa Hội họa là một trong 5 khoa trực thuộc bet360 (Khoa Đồ họa, Khoa Điêu khắc, Khoa Sư phạm mỹ thuật, Khoa Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật) có lịch sử phát triển lâu đời từ khi Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương ra đời vào năm 1925, do họa sĩ người Pháp Victor Tardieu (1870 - 1937) sáng lập và là hiệu trưởng đầu tiên của trường. Cùng với công lao to lớn này còn kể đến một người Việt Nam là hoạ sĩ Nam Sơn (1890 - 1973).
Qua nhiều thế hệ, Khoa đã đào tạo ra nhiều họa sĩ có tên tuổi và giữ vị trí quan trọng trong lịch sử Mỹ thuật Việt Nam hiện đại, như: Tô Ngọc Vân, Nguyễn Phan Chánh, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, vv..
Cho đến ngày nay, kế thừa, phát triển truyền thống và hội nhập, Khoa Hội họa luôn giữ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc giảng dạy và đào tạo ra nhiều thế hệ họa sĩ đương đại sáng tác độc lập và là nguồn nhân lực dồi dào cho công tác Mỹ thuật phục vụ Đất nước.
2. Chức năng
Khoa có chức năng đào nguồn nhân lực (họa sĩ) có trình độ đại học, sau đại học nghiên cứu khoa học và sáng tác mỹ thuật phù hợp với các chuyên ngành, như: Chuyên ngành tranh Sơn dầu, Chuyên ngành tranh Sơn mài, Chuyên ngành Tranh Lụa, góp phần bảo tồn và phát triển nền mỹ thuật Việt Nam.
3. Nhiệm vụ
- Quản lý giảng viên, người học theo phân công, phân cấp.
- Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Trường.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học; sáng tác Mỹ thuật; triển lãm, workshop, vv...cho người học.
- Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên.
4. Các Chuyên ngành đào tạo:
- Tranh Sơn mài
- Tranh Sơn dầu
- Tranh Lụa
5. Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo:
5.1. Chuyên ngành Tranh Sơn mài
Đào tạo cử nhân ngành Hội hoạ có kiến thức lý thuyết cơ bản về mỹ thuật tạo hình; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Hội họa, chất liệu Sơn mài; có kỹ năng nắm vững phương pháp tạo hình và kỹ thuật xử lý chất liệu Sơn mài; có kỹ năng vận dụng kiến thức mỹ thuật trong các hoạt động xã hội và giảng dạy Hội họa ở các cơ sở đào tạo Mỹ thuật.
5.2. Chuyên ngành Tranh Sơn dầu
Đào tạo cử nhân ngành Hội hoạ có kiến thức lý thuyết cơ bản về mỹ thuật tạo hình; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Hội họa, chất liệu Sơn dầu; có kỹ năng nắm vững phương pháp tạo hình và kỹ thuật xử lý chất liệu Sơn dầu; có kỹ năng vận dụng kiến thức mỹ thuật trong các hoạt động xã hội và giảng dạy Hội họa ở các cơ sở đào tạo Mỹ thuật.
5.3. Chuyên ngành Tranh Lụa
Đào tạo cử nhân ngành Hội hoạ có kiến thức lý thuyết cơ bản về mỹ thuật tạo hình; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Hội họa, chất liệu Lụa; có kỹ năng nắm vững phương pháp tạo hình và kỹ thuật xử lý chất liệu Lụa; có kỹ năng vận dụng kiến thức mỹ thuật trong các hoạt động xã hội và giảng dạy Hội họa ở các cơ sở đào tạo Mỹ thuật.
6. Nội dung các chương trình đào tạo:
Các Chương trình chuyên ngành Tranh Sơn mài, Tranh Sơn dầu, Tranh Lụa gồm các kiến thức về giáo dục đại cương, kiến thức về cơ sở ngành, kiến thức ngành và kiến thức chuyên ngành. Cụ thể như sau:
- Kiến thức giáo dục đại cương gồm 23 học phần bao gồm cả học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng-an ninh.
- Kiến thức có sở ngành gồm các học phần Hình họa và Trang trí.
- Kiến thức ngành gồm các học phần Thực hành kỹ thuật.
- Kiến thức chuyên ngành gồm các học phần Sáng tác theo từng chuyên ngành, Thực tập nghề nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp hoặc Học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp và Bài sáng tác tốt nghiệp.
7. Danh sách giảng viên
 • ThS. Trần Hoàng Sơn - Phó Trưởng Khoa; Phụ trách điều hành, quản lý Khoa.
 • TS. Triệu Khánh Tiến - Phó Trưởng Khoa.
 • TS. Lê Trần Hậu Anh, Giảng viên
 • ThS. Phan Hoàng Anh, Giảng viên
 • TS. Lê Xuân Dũng, Giảng viên
 • TS. Nông Tiến Dũng, Giảng viên
 • ThS. Đào Quốc Huy, Giảng viên
 • ThS. Diệp Quý Hải, Giảng viên
 • ThS. Nguyễn Quang Hải, Giảng viên
 • ThS. Quách Việt Hà, Giảng viên
 • ThS. Đặng Vũ Hà, Giảng viên
9. Địa chỉ: Tầng 1, Nhà C, bet360 , 42 Yết Kiêu, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm , TP. Hà Nội.
10. Facebook: